Menu
De Schuilschuur

Neeltje van de Brand één van Frieslands stille helden

Franeker, 19-5-2017. Prachtig nieuws voor de Schuilschuur. Initiator en directeur Neeltje van den Brand werd donderdagavond uitgeroepen tot een van Frieslands stille helden.  

Zij verdiende haar nominatie voor de oprichting van de Schuilschuur en de actie die ze de voorbije maanden heeft ondernomen om de schuur te realiseren. Samen met de andere stille Friese helden werd ze in het zonnetje gezet en mocht ze haar droom nogmaals uit de doeken doen. Eens te meer bleek hoeveel enthousiasme ons idee van de Schuilschuur ontmoet. Een opsteker voor allen die bij de realisering betrokken zijn! Komend weekend gaat de eerste grote fondsaanvraag de deur uit. Hierover later meer.

Meer foto's van de stille heldenavond zien? Klik dan hier

« Fan of vriend van de Schuilschuur worden? Subsidieaanvraag voor Iepen Mienskipsfûns ingediend »