Menu
De Schuilschuur

Fan of vriend van de Schuilschuur worden?

Oude Bildtzijl, 17-5-2017. Wil je vriend van de Schuilschuur worden? Doe een donatie en ontvang onze digitale nieuwsbrief. Naast de nieuwsbrief krijg je ook een uitnodiging voor de Vrienden-van-de-Schuilschuur-Dag. Die organiseren we jaarlijks zodra de Schuilschuur klaar is en we onze deuren hebben geopend. 

Hoe werkt het?

Meld je aan via info@deschuilschuur.nl

Doe een donatie op het volgende IBANnummer: NL62 TRIO 0338 6101 11 t.n.v. Stichting De Schuilschuur

Je steun komt rechtstreeks ten goede aan de bouw van de Schuilschuur. Na de opening (we streven naar oktober 2020) houden we de Schuilschuur draaiende met inkomsten uit de verhuur van de beide appartementen. De huur van de appartementen houden we betaalbaar. Want dat is onze doelstelling: betaalbare en tijdelijk opvang voor mensen in wooonnood.  

« Bestuur Stichting De Schuilschuur voortvarend van start Neeltje van de Brand één van Frieslands stille helden »