Menu
De Schuilschuur

Bestuur Stichting De Schuilschuur voortvarend van start

Oude Bildtzijl, 6-5-2017. Het bestuur is inmiddels tweemaal bijelkaar geweest. Er is besloten de komende tijd vol in te zetten op het verwerven van middelen voor de realisatie van de Schuilschuur. De kansen voor aanvragen bij diverse fondsen zijn in kaart gebracht. De komende weken gaan de eerste aanvragen de deur uit.    

Projectplan De Schuilschuur

Ter ondersteuning van de fondsenaanvragen is een Projectplan opgesteld. Daarin heeft het bestuur haar visie verwoord en het maatschappelijk draagvlak voor de Schuilschuur beschreven. Hoofdzaak van het projectplan is de inventarisatie van de technische en financiële voorwaarden voor realisering van de twee appartementen die de Schuilschuur gaan vormen. Er is een begroting gemaakt voor het vervolg van de verbouw en de uiteindelijke exploitatie. Om de appartementen daadwerkelijk te realiseren hebben we nog ruim €30.000 nodig. We zullen er alles aan doen om dit bedrag in 2017 bijelkaar te krijgen, zodat we in 2018 de deuren kunnen openen voor de eerste bewoners van de Schuilschuur.

Communicatieplan 

Ook hebben we besproken hoe we willen communiceren: richting sponsoren, vrienden van de schuilschuur, samenwerkingspartners en de bredere mienskip. Pijlers van onze communicatie zijn: het projectplan, de website en de facebookpagina. Website en facebookpagina zullen de komende weken worden vormgegeven. 

« De Schuilschuur op YouTube Fan of vriend van de Schuilschuur worden? »