Menu
De Schuilschuur

Subsidieaanvraag voor Iepen Mienskipsfûns ingediend

Leeuwarden, 23-5-2017 - Namens Stichting De Schuilschuur heeft voorzitter Erik Kleine onze aanvraag voor subsidie bij het Iepen Mienskipsfûns vanmiddag bij het Provinciehuis ingediend. Ook het kersverse projectplan, waarin onze visie op de realisering en exploitatie van de Schuilschuur staat beschreven, inclusief een financiële onderbouwing en het waarom van de Schuilschuur, is aan de bode van de Provincie Fryslân overhandigd. Nu: fingers crossed. Komende maand beoordeelt de adviescommissie voor het IMF in Noordwest Fryslân alle ingediende plannen. We hopen op goed nieuws in juli!

« Neeltje van de Brand één van Frieslands stille helden Schuilschuur in nieuwsbrief van ZijSpreekt »