Menu
De Schuilschuur

COMING CLOSER!!

Hoe gaat het met de Schuilschuur? Wanneer openen jullie de deuren? Worden de appartementen al bewoond? Regelmatig stellen mensen ons deze vragen. Mensen zijn enthousiast en geïnteresseerd. Sommigen hebben gedoneerd en vragen zich af hoe hun donatie wordt besteed.

Nog niet

Nee, de Schuilschuur is helaas nog niet gerealiseerd. In eerste instantie dachten we eind 2017 de deuren te kunnen openen. Maar we waren te optimistisch. Toen Stichting de Schuilschuur begin 2017 werd opgericht, werd al gauw duidelijk dat er voor de realisatie van de twee appartementen €52.000  (aan geld en/of middelen) nodig was. Met name de aanpassing van de buitenriolering, aanleg van de binnen riolering en de elektrische installatie en bedrading bleken kostbaarder te zijn dan we in eerste instantie hadden voorzien. Ook het optrekken van binnenmuren, het plaatsen van kozijnen met dubbel glas en de aanleg van sanitair waren flinke kostenposten.

Fondsenwerving

Zo begonnen we een traject van fondsenwerving. We hebben veel aanvragen ingediend. Dat leverde enkele gulle giften op. Bijvoorbeeld van Stichting Bildtse Belangen, die een bedrag van €1000 doneert. Ook Fundatie Luden van Stoutenburg stelt een prachtig bedrag beschikbaar: €2500. Maar van de grote landelijke fondsen en het Iepen Mienskipsfûns kregen we afwijzingen. Het struikelblok voor veel fondsen was dat wij de appartementen realiseren in privébezit, namelijk de woonschuur van Neeltje van den Brand. We hebben onze missie op dit punt onderschat. Er is in Nederland grote behoefte aan plekken waar snelle, tijdelijke opvang mogelijk is. Wij zien het als een meerwaarde dat particulieren hiervoor een deel van hun woonomgeving ter beschikking stellen. Neeltje van den Brand haar schuurhuis is hiervoor een ideale plek. Er is ruimte en rust. Mensen die in scheiding liggen kunnen er enkele maanden overbruggen, op zoek naar een structurele oplossing. De Schuilschuur is geen verdienmodel. Het is idealisme

Over een nieuwe boeg

Maar we laten ons niet uit het veld slaan. We zetten alles op alles om de deuren van de Schuilschuur in 2018 te openen. Daarom benaderen we bedrijven en particulieren om bij te springen. In het kader van de Wet Maatschappelijk Ondernemen kunnen bedrijven de Schuilschuur adopteren en arbeid of materiaal tegen een sterk gereduceerde prijs beschikbaar stellen. Zo hebben we een elektricien bereid gevonden het elektrisch aan te leggen tegen alleen de materiaalkosten. Verder is er een groep handige vrijwilligers bij de Schuilschuur betrokken. Zij doen specialistisch werk, soms tegen een kleine vrijwilligersvergoeding. Geweldig zulke hulpkrachten! Al met al hebben we nu nog €10.000 nodig. We doen ons uiterste best om ook dit laatste tekort te vullen. Met een paar garantstellingen en enkele goede donaties zijn we er. En dan moet het mogelijk zijn om de Schuilschuur in 2018 te openen.

Bijdragen?

Wilt u bijdragen aan de realisering van de Schuilschuur? Neem dan contact op met onze Stichting: info@deschuilschuur
Of bericht ons op: www.facebook.com/deschuilschuur

« Schuilschuur in nieuwsbrief van ZijSpreekt Doorbraak in de bouw van de Schuilschuur »